ระบบสารสนเทศ
 รายวิชาโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์


  แบบสอบถามความคิดเห็น
 ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ศูนย์เลย)

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(ศูนย์เลย)
  แบบสอบถามความคิดเห็น
 ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ศูนย์ขอนแก่น)

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(ศูนย์ขอนแก่น)
  แบบสำรวจสถานภาพการได้งานทำ
   นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์รหัส 54
  แบบสำรวจคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา
   นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์รหัส 54
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
   Loei Rajabhat University
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   Science & Technology
  ข่าวประชาสัมพันธ์
   LRU NEWS
  ระบบบริหารการศึกษา
   มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
  หลักสูตรสาขาวิชา
   คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
  Download
   Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  Com-Sci OnTour
  ศึกษาดูงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
  แฟนเพจ FACEBOOK
   CSloei

  วีดิทัศน์
  แนะนำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
        รับสมัคร นศ เข้าร่วมแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอ.. 2014-09-11
  แสดงความยินดีกับนางสาวพิมมิกา ศรีแก้วเมือง ชั้นป.. 2014-08-13
  ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาค.. 2014-06-26
  โครงการ CAT APPs Awards 2014.. 2014-05-26
  มหกรรมนัดพบตลาดงานสร้างฐานอาชีพขอนแก่น 57.. 2014-05-15
  แสดงความยินดีกับ นาย ปิยะณัฐ สนธิจันทร์ นักศึกษาส.. 2014-04-08
  แสดงความยินดีนักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการพัฒนาน.. 2014-03-25
  โครงการดูงาน นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2556.. 2014-03-24
  เชิญ นศ. ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการอบรมก่อนออกฝึก.. 2014-02-25
  บริการวิชาการ โรงเรียนภูหลวง 17 - 19 มกราคม 57 นี้.. 2013-12-19
  กำลังใจแด่ Senior ทุกคนในช่วงโค้งสุดท้ายนี้.. 2014-10-09
  จบวิทยาการคอมพิวเตอร์แล้วไปทำอะไร.. 2014-09-17
  ติดตามสาระน่ารู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ที่น.. 2014-09-16
  ACM-ICPT Thailand Northeastern Programming Contest 2014.. 2014-09-23
  โครงการออกค่ายบริการวิชาการภูหลวง 17-19 มกราคม 2557.. 2014-01-20
  WUNCA วันที่ 29-31 มกราคม 2557.. 2014-01-31
  การแข่งขัน Security จังหวัดขอนแก่น.. 2014-01-24
  โครงการ NETGEN 2014 2014-01-27
  โครงการบริการวิชาการภูเรือ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557.. 2014-02-19
  โครงการ 5 รั้ว 6 รัก วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557.. 2014-02-16
  บรรยากาศการแข่งขัน NSC 2014 รอบก่อนรองชนะเลิศ.. 2014-01-10
  คณะอาจารย์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์มอบของที่ระลึ.. 2014-01-06
  บรรยากาศการอบรม "พัฒนา Application บนแอนดรอยด์" โดยวิทยากร.. 2013-12-19
234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ห้อง 323 อาคาร 3 โทรศัพท์ 042-835223-8 ต่อ 42128
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2556, มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
พัฒนาโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
visitor : [ 171573 ]    Online : 1 คน