ระบบสารสนเทศ
 รายวิชาโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์


  แบบสอบถามความคิดเห็น
 ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ศูนย์เลย)

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(ศูนย์เลย)
  แบบสอบถามความคิดเห็น
 ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ศูนย์ขอนแก่น)

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(ศูนย์ขอนแก่น)
  แบบสำรวจสถานภาพการได้งานทำ
   นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์รหัส 54
  แบบสำรวจคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา
   นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์รหัส 54
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
   Loei Rajabhat University
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   Science & Technology
  ข่าวประชาสัมพันธ์
   LRU NEWS
  ระบบบริหารการศึกษา
   มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
  หลักสูตรสาขาวิชา
   คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
  Download
   Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  Com-Sci OnTour
  ศึกษาดูงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
  แฟนเพจ FACEBOOK
   CSloei

  วีดิทัศน์
  แนะนำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
        ประกาศการแข่งขัน ROV ประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2562.. 2019-07-19
  รับสมัครนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมการแข่งขัน NSC 2020.. 2019-07-02
  ศูนย์วิทยบริการ เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ.. 2019-07-01
  โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการ.. 2019-06-23
  โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2561.. 2019-05-04
  โครงการเตรียมความพร้อมในยุคดิจิทัลด้วยมาตรฐาน IC3.. 2019-01-28
  ขอเชิญเข้าร่วมกีฬาสีสานสัมพันธ์ชาววิทย์คอม 2561.. 2018-11-16
  เปิดรับสมัคร ทุนรัฐบาล ประจำปี 2562.. 2018-11-10
  เปิดรับสมัครทุน UIS ประจำปี 2562.. 2018-11-09
  การประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3.. 2018-08-06
  รับสมัครนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมการแข่งขัน NSC 2019.. 2018-07-20
  ขอเชิญคุณครูและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทย.. 2018-07-04
  คิดยกกำลังสอง: ยอดฝีมือไอทีไทย…หายไปไหนกันหมด?.. 2018-08-10
  อ่านก่อน! 20 เรื่องจริงของสาขา “วิทยาการคอมพิวเตอร์” จบไปทำอะ.. 2018-08-03
  9 สาขาเรียนด้าน IT ตอบทุกโจทย์การทำงานในยุคนี้และอนาคต.. 2018-07-17
  สิทธิการยืมทรัพยากรสารสนเทศของสมาชิกห้องสมุด มหาวิทยาลัยร.. 2017-10-11
  รู้ทัน รู้ไว้ โพสท์อะไรไม่ผิดกฏหมาย.. 2017-08-17
  กำลังใจแด่ Senior ทุกคนในช่วงโค้งสุดท้ายนี้.. 2014-10-09
  จบวิทยาการคอมพิวเตอร์แล้วไปทำอะไร.. 2014-09-17
  ติดตามสาระน่ารู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ที่นี่.. 2014-09-16
  กิจกรรมออกค่ายอาสา โรงเรียนนาอ้อวิทยา.. 2019-02-23
  ภาพงานกีฬาสี ประจำปี 2561.. 2018-12-12
  นักศึกษา รหัส 58 เดินทางไปนำเสนอผลงานวิชาการ.. 2018-11-24
  นักศึกษา รหัส 59 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เข้าศึกษาดูงานศู.. 2018-10-26
  ภาพกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำป.. 2018-08-19
  การเยี่ยมชมนิทรรศการของน้องๆจาก ร.ร.สันติวิทยาสรรพ์.. 2018-08-03
  งานประเพณีวันสงกรานต์ 2561.. 2018-04-10
  กิจกรรมขายดอกไม้ธนบัตร ในวันซ้อมรับปริญญาพี่บัณฑิต.. 2018-03-06
  ขอขอบคุณ นักศึกษา ว.5811 กับการทำความสะอาดห้องชมรมครั้งใหญ่.. 2017-10-04
  การเตรียมงานแนะแนว ปี 2560.. 2017-09-22
  กิจกรรมรับน้อง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2560.. 2017-07-30
  กิจกรรมแปรอักษร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์.. 2017-07-30
234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ห้อง 323 อาคาร 3 โทรศัพท์ 042-835223-8 ต่อ 42128
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2556, มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
พัฒนาโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
visitor : [ 199960 ]    Online : 2 คน